Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Angen caniatâd cynllunio?

Pryd mae angen ichi wneud cais am ganiatâd cynllunio?

Mae angen cael caniatâd cynllunio ffurfiol ar gyfer sawl math o ddatblygiad.  Mae enghreifftiau posibl yn cynnwys:

  • y rhan fwyaf o adeiladau newydd y bwriedir eu codi
  • ymestyn neu newid adeiladau presennol
  • newid defnydd tir neu adeiladau (e.e. newid ty yn fflatiau neu newid adeilad fferm yn breswylfa)
  • gwaith peirianegol neu waith arall ar dir

Fodd bynnag nid oes rhaid cael caniatâd cynllunio ar gyfer rhai mathau o ddatblygiadau.  Fel rheol nid oes angen cael caniatâd cynllunio er mwyn newid tu mewn adeilad heb effeithio ar olwg allanol yr adeilad, gwneud rhai mathau o waith allanol bychan, neu’r rhan fwyaf o waith atgyweirio a chynnal a chadw.  Caniateir newid defnydd cyfyngedig hefyd o bosibl.

Mae’r gwasanaeth wedi llunio holeb i’ch galluogi chwi benderfynu os ydych angen caniatâd cynllunio ai peidio. Gellir llwytho hon i lawr fel y gallwch ei chwblhau a’i phostio i’r adain lle byddwn ni yn gwneud ein gorau i ymateb ar unwaith. 

Gweler, os gwelwch yn dda, y cyswllt atodiadau yng ngwaelod y tudalen i lawrlwytho’r holeb. Am wybodaeth bellach prun a ydych angen caniatad cynllunio ai peidio, dilynwch y cyswllt i’r Porth Cynllunio, os gwelwch yn dda.

Er mwyn adlewyrchu’r cynnydd yn y costau sy’n gysylltiedig a darparu’r gwasanaeth bydd ffioedd yn cael eu codi ar gyfer rhai dosbarthiadau o Gyngor Cyn Cyflwyno Cais Cynllunio.

Dogfennau i'w lawrlwytho

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd

Adran Datblygu Cynaliadwy
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn:Derbynfa: 01248 752428
Rheoli Adeiladu: 01248 752222
We welcpme calls in Welsh or English
Email:cynllunio@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 8 Chwef 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?