Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:
 • Rydych yma:Cartref
 • Defnyddio'r wefan hon

Defnyddio'r wefan hon

Mae’r dudalen hon yn darparu gwybodaeth ar sut i ddefnyddio’r safle ac yn cynnig ffyrdd gallwch ddefnyddio i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych angen.

Dyluniwyd y wefan i fod yn hygyrch i gymaint o ddefnyddwyr a phosibl.

Gellir symud o amgylch y wefan drwy ddefnyddio’r dulliau canlynol:

 • Cartref - bydd clicio ar gartref o unrhyw fan yn y safle yn eich dychwelyd i’r dudalen gartref.
 • Cysylltu â ni - yn darparu manylion ar sut i gysylltu â’r cyngor a’i wasanaethau.
 • Prif lyw -  cliciwch ar unrhyw rai o’r dewisiadau hyn i bori prif gynnwys y wefan.
 • Llwybr “Lleoliad presennol” -  er mwyn i chi allu gweld y trywydd yr ydych wedi’i ddilyn hyd yn hyn, (a elwir yn ‘breadcrumbs’ hefyd).
 • Map y Safle -  cyswllt i dudalen Map y Safle sy’n cynnwys amlinelliad o strwythur y wefan a chyswllt i’r cynnwys
 • Defnyddio’r wefan hon - cyswllt i’r sgrin hon
 • Prif Dasgau - yn lincio i gyfleusterau ar-linell.
 • A -Y - yn darparu manylion cyswllt i’r prif dudalennau sydd o ddiddordeb i chi yn nhrefn yr wyddor.
 • Llyw sy’n parhau drwy’r safle - ar dop a gwaelod pob tudalen ceir llyw sy’n cynnig gwybodaeth ar faterion megis hygyrchedd, ymwadiadau a hawlfraint.
 • Dolenni - ceir cysylltiadau a gwybodaeth ddefnyddiol a pherthnasol arall e.e. cysylltiadau i safleoedd perthnasol tu allan i’r safle neu gysylltiadau i dudalennau perthnasol tu fewn i’r safle presennol.

Chwilio

Mae’r cyfleuster chwilio eang yn eich galluogi i nodi gair allweddol a chwilio’r safle cyfan. Bydd clicio ar y rhestr o erthyglau yn eich tywys i’r dudalen wybodaeth lawn am y safle. Yn ogystal gellir chwilio yn fanwl . Mae’r chwiliad manwl yn chwilio dogfennau PDF yn ogystal â thudalennau arferol.

Lawr-lwytho Dogfennau mewn ffurf PDF

Defnyddir ffurf PDF (Adobe Acrobat) ar gyfer cyhoeddi dogfennau mawr drwy’r safle.

I agor a phrintio’r dogfennau PDF mae’n ofynnol i chi osod Darllenydd Adobe Acrobat (ar gael am ddim o safle Adobe).

Os ydych yn parhau i fethu dod o hyd i’r wybodaeth yr ydych angen; os oes gennych faterion penodol neu os hoffech adrodd problem, cysylltwch â webmaster@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 5 Meh 2008 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?