Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Adborth Cwsmer

Oes gennych gwestiwn neu sylwad ar gyfer un o’n gwasanaethau? 

Llenwch ein  ffurflen ddiogel, hygyrch er mwyn rhoi adborth ar unrhyw un o’n gwasanaethau.

Rydym yn cael anawsterau technegol gyda Google Chrome ac yn eich cynghori i ddefnyddio’r fersiwn diweddaraf o Internet Explorer tra byddwn yn datrys y broblem.

Gweler ein A - Y neu ein chwiliotwr safle cynhwysfawr. Os cewch unrhyw drafferth, cysylltwch â webmaster@ynysmon.gov.uk

Nodwch: ceir trefn gwyno ar wahân ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol neu eisiau gwneud cwyn swyddogol neu cais hawl i wybodaeth - gweler y dolenni isod.

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 15 Meh 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?