Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:
  • Rydych yma:Cartref
  • Ble mae ein swyddfeydd, safleoedd ac adeiladau?

Ble mae ein swyddfeydd, safleoedd ac adeiladau?

Lleolir pencadlys Cyngor Sir Ynys Môn yn Llangefni - ym mhrif swyddfa’r cyngor ac mewn adeiladau eraill yn y dref.

Ceir manylion am y mwyafrif o swyddfeydd ac adeiladau’r cyngor yn yr adain hon. Rydym wedi  cynnwys gwybodaeth am hygyrchedd ein hadeiladau a’r cyfleusterau sydd ar gael ee toiledau, cyfleusterau newid baban.

Os ydych yn dymuno cyfarwyddiadau i ein llyfrgelloedd, canolfannau hamdden ac ysgolion, dilynwch y dolenni isod.

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 30 Rhag 2016 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?