Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

  • Rydych yma:Cartref
  • Cwestiynau, canmol a chwynion

Cwyn neu ganmoliaeth

Oes gennych gwestiwn neu sylwad ar gyfer un o’n gwasanaethau? Oes ‘na broblem sydd angen ei hadrodd (ee cerbyd wedi’i adael)?

Nodwch: mae’r trefn gwyno ar wahân ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol. Dilynwch y ddolen isod.

Rydym yn gweithio tuag at ffurflen ddiogel, hygyrch fydd yn eich galluogi i gysylltu gyda’n gwasanaethau. Yn y cyfamser rydym yn awgrymu eich bod yn e-bostio’r gwasanaeth. Ymddiheurwn am yr oediad mewn darparu’r ffurflen ond gallwn eich sicrhau mae diogelwch eich gwybodaeth bersonol yw ein prif flaenoriaeth.

Gweler ein A - Y neu ein chwiliotwr safle cynhwysfawr. Os cewch unrhyw drafferthion, cysylltwch â webmaster@ynysmon.gov.uk

Eisiau gwneud cwyn swyddogol neu cais hawl i wybodaeth? Gweler y dolenni isod.

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 31 Gorff 2014 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?