Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Fy Nghyfrif

Defnyddiwch ”Fy Nghyfrif” i gysylltu â’r cyngor am faterion yn eich ardal neu i wneud ceisiadau am wasanaeth.

Cofrestru - cwsmeriaid newydd

Mewngofnodi - cwsmeriaid presennol

Nodyn pwysig: Wrth gofrestru i ddefnyddio’r porth am y tro cyntaf, gofynnir i chi fynd i’ch cyfrif e-bost, agor yr e-bost y byddwn ni wedi’i anfon atoch chi a chlicio ar y ddolen i actifadu’ch cyfrif. Ni fyddwch yn gallu mewngofnodi i borth Fy Nghyfrif neu ddefnyddio’r ffurflenni heb actifadu’ch cyfrif o’r ddolen yn yr e-bost. Os nad ydych chi’n meddwl eich bod wedi derbyn e-bost, edrychwch yn eich ffolder Spam. Gallwn wirio a gweithredu’r cyfrif os oes angen, rhowch wybod i ni os yw hyn yn rhywbeth yr ydych am i ni ei wneud.

Os gewch unrhyw anawsterau wrth gofrestru ar y porth, e-bostiwch webmaster@ynysmon.gov.uk

Os wnewch gofrestru am gyfrif, fe gewch ddiweddariadau ar eich ceisiadau gwasanaeth. Os yw’n well gennych beidio â chofrestru, gallwch gyflwyno rhai ceisiadau neu adroddiadau yn ddienw ond ni fyddant yn derbyn diweddariadau cynnydd.

Dyma rai o’r ffurflenni sydd ar gael ar Fy Nghyfrif:

  • Rhoi gwybod am dwll yn y lôn
  • Adrodd golau stryd wedi torri
  • Adrodd am faterion Priffyrdd a Strydlun eraill
  • Adrodd am dipio anghyfreithlon
  • Gofyn am finiau ailgylchu

Rydym yn parhau i ychwanegu gwasanaethau i Fy Nghyfrif yn rheolaidd, felly cymerwch gip olwg o gwmpas y porth i weld beth sy’n newydd.

Defnyddio dyfais symudol?

Beth am ddadlwytho AppMÔN?

Mae AppMÔN - yn ei gwneud yn hawdd gofyn am wasanaethau neu roi gwybodaeth am broblemau ar unrhyw adeg neu o unrhyw le.

Mae ein ap diogel a hollol ddwyieithog yn ei gwneud yn hawdd gofyn am wasanaethau neu roi gwybodaeth am broblemau ar unrhyw adeg neu o unrhyw le gan ddefnyddio eich ffôn clyfar neu dabled. P’un a ydych eisiau rhoi gwybod i ni am olau stryd ddiffygiol neu dwll yn y lôn, gweld pa ddigwyddiadau sydd ar gael yn lleol neu ofyn am flychau ailgylchu newydd, gellwch wneud hyn ar AppMÔN dim ond wrth bwyso botwm

Gellir ei lwytho i lawr yn gyflym ac yn rhad ac am ddim o ‘Apple iTunes store’ ar gyfer ‘iPhones’, ‘Google Play store’ ar gyfer ffonau clyfar Android neu o ‘Windows Phone Store’.

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 20 Awst 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?