Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:
  • Rydych yma:Cartref
  • Hysbysiadau cyhoeddus a thendrau
  • Hysbysiadau cyhoeddus: Rhybudd cais  am drwydded sy’n gyfredol i  bwrpas cynnal seremoniau  priodas sifil a phartneriaethau  sifil yn Brynddu Llanfechell

Hysbysiadau cyhoeddus: Rhybudd cais  am drwydded sy’n gyfredol i  bwrpas cynnal seremoniau  priodas sifil a phartneriaethau  sifil yn Brynddu Llanfechell

Cyngor Sir Ynys Môn, Gwasanaeth Cofrestru Ynys Môn - Deddf Priodasau 1949 a Deddf Partneriaeth Sifil 2004

Rhoddir yna rybudd  fod Mrs  Helen Grove-White yn rhoi cais  am drwydded sy’n gyfredol i  bwrpas cynnal seremoniau  priodas sifil a phartneriaethau  sifil yn Brynddu Llanfechell.

Gwahoddir unrhyw un sydd yn gwrthwynebu trwyddedu’r eiddo hwn i hysbysu’r Prif Swyddog Gwasanaeth Safonau Masnach y Cyngor yn hynny trwy lythyr, ac i gyflwyno rhesymau pam o  fewn 21 diwrnod i ddyddiad y rhybudd hwn.

Mr. David A. Riley,
Prif Swyddog Safonau Masnach,
Cyngor Sir Ynys Môn,
Swyddfa’r Sir,
Llangefni
,
Ynys Môn,
LL77 7TW

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 10 Chwef 2012 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?