Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Llythyr Penderfyniad Ysgol Bodffordd a Ysgol Corn Hir

Ar Ddydd Llun, 17 Rhagfyr 2018, cymeradwyodd Pwyllgor Gwaith Cyngor Sir Ynys Môn y cynnig gan Gyngor Sir Ynys Môn i beidio â chefnogi Ysgol Bodffordd, Bodffordd, Ynys Môn LL77 7LZ ac Ysgol Corn Hir, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7JB, sydd ar hyn o bryd yn cael eu cynnal gan Gyngor Sir Ynys Môn ac i sefydlu ysgol gynradd gymunedol cyfrwng Cymraeg newydd i’w chynnal gan Gyngor Sir Ynys Môn ar safle’r ysgol newydd ar dir ger stad Bryn Meurig, Llangefni, LL77 7JB ar gyfer bechgyn a merched 3-11 oed.

Mae’r llythyr penderfyniad yn amlinellu’r rhesymau dros wneud hyn.

Dogfennau i'w lawrlwytho

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 14 Ion 2019 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?