Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cwbwlhau ailddatblygu Pier Biwmares

Mae’r gwaith i ailddatblygu Pier Biwmares yn agoshau i’w gwblhau ac yn barod i gael ei ail agor i’r cyhoedd a gweithredwyr masnachol cyn y Pasg.

Bydd y Pier yn agored ac yn weithredol, ond bydd gwaith adfer mân yn parhau i ganllawiau’r Pier ermwyn cwblhau’r ailddatblygiad. Mae’r contractwr sydd yn gwneud y gwaith wedi sicrhau bydd y gwaith adfer i ddiffygion gwaith paent yn cael ei wneud cyn mis Mai yn amodol ar dywydd addas.Bydd y gwaith hwn wedi ei gwblhau mewn pryd ar gyfer ailagoriad swyddogol i’r Pier yn mis Mehefin.

Mae’r gwaith i’r Pier wedi bod yn sylweddol ers gwanwyn diwethaf. Roedd y Pier wedi cael ei gadw ar agor dros fisoedd yr haf cyn cael ei gau i hwyluso’r gwaith dros y gaeaf. Fe fydd ymwelwyr yn darganfod fod ailddatblygu’r Pier yn cynnwys ehangu’r Pier i’w led gwreiddiol, deciau pren caled newydd, adnewyddu’r ciosg carreg a’r gysgodfan, yn ogystal a gosod pontwn a phont cysylltu newydd sydd am ei wneud yn haws i gychod ddod at y Pier o gyfeiriad Afon Menai.   

Mae’r gwaith wedi gwella strwythur y Pier a mae’n haws i’w ddefnyddio a chael ato. Bydd y gwaith hwn o gymorth i wneud y mwyaf o gyfraniad y Pier i’r economi leol a rhanbarthol, yn awr ac yn y dyfodol.

Mae Pier Biwmares yn cael ei ailddatblygu fel rhan o gynllun £5.6m y Cyngor Sir, sef Prosiect Datblygu Amgylchedd Arfordirol Ynys Môn (2009-13). Nod y prosiect yw ddatblygu cyfleusterau ar y môr a’r glannau I sicrhau’r manteision a’r buddiannau economaidd mwyaf posib o arfordir Ynys Môn.

Mae’r Prosiect yn cael ei ariannu gan Raglen Cydgyfeiriant yr Undeb Ewropeaidd – Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF); Rhaglen Môn an Menai a Chronfa Arian Cyfatebol a Dargedir llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ynys Môn.

Am fwy o wybodaeth ynglyn ag ailddatblygu’r Pier neu’r Prosiect Amgylchedd Arfordirol, cysylltwch ag Uned Datblygu Economaidd y Cyngor Sir:

Ffôn: 01248 752435

E-Bost: prosiectarfordirol@ynysmon.gov.uk

Cysylltwch â Swyddfa'r Wasg

Swyddfa'r Wasg
Swyddfa'r Prif Weithredwr
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752128
Ebost: cyfathrebu@ynysmon.gov.uk

Diweddariad diwethaf: 13 Maw 2012 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?