Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Wyneb cyfarwydd yn Gadeirydd newydd y Cyngor

Newyddiadurwr, golygydd, cynhyrchydd teledu a chyflwynydd - mae Vaughan Hughes wedi mwynhau gyrfa ddisglair yn y byd cyfryngau Cymreig.

Mae bellach yn edrych ymlaen at her newydd fel dinesydd cyntaf Môn ar ôl iddo gael ei ethol fel Cadeirydd y Cyngor Sir heddiw (Dydd Iau, 8 Mai).

Councillor Vaughan Hughes

Cynghorydd Vaughan Hughes - Cadeirydd y Cyngor Sir

Yn wyneb cyfarwydd ar y teledu yng Nghymru yn ystod y 1970au, 80au a’r 90au, roedd Vaughan Hughes yn flaenllaw wrth gynhyrchu rhai o raglenni materion cyfoes mwyaf poblogaidd S4C, gan gynnwys “Y Byd in EI Le” ac “O Vaughan i Fynwy”. Bu hefyd yn sylfaenwyr y cwmni teledu annibynnol, Ffilmiau’r Bont, wnaeth gynhyrchu dros 500 o raglenni ar gyfer S4C, Channel 4 a RTE.

Wedi blynyddoedd maith o gyfweld gwleidyddion, bu Vaughan ymuno â’u rhengoedd yn 2012 ar ôl cael ei ethol i’r Cyngor Sir fel cynghorydd Plaid Cymru ar gyfer ward Llanbedrgoch. Ym mis Mai 2013, cafodd hefyd ei ail-ethol fel un o dri chynghorydd sir sydd yn cynrychioli’r ward Lligwy newydd.

Yn siarad ar ôl ei ethol yn Gadeirydd newydd y Cyngor, dywedodd y Cynghorydd Hughes, “Mae cael fy ethol yn Gadeirydd Cyngor gyda chefnogaeth ac ymddiriedaeth fy nghyd aelodau, o bob plaid, yn anrhydedd yr wyf yn ei gwerthfawrogi’n aruthrol.

“Rwy’n edrych ymlaen at fy mlwyddyn yn y rôl ac ymgymryd â fy nyletswyddau dinesig gyda balchder mawr. Byddaf yn cynrychioli’r Ynys hyd eithaf fy ngallu yn ystod fy nghyfnod fel ei dinesydd cyntaf.”

Ychwanegodd, “Wrth gychwyn ar y gwaith, fy ngobaith yw cyflawni’r swydd mewn modd a fydd yn adeiladau ar y seiliau cadarn fy rhagflaenwyr a helpu’r Cyngor Sir wrth i ni wynebu blwyddyn galed arall o dorri ar ein cyllideb.”

Cafodd Vaughan ei eni a’i fagu ym Maenaddwyn, ger Llanerchymedd, ac aeth i Ysgol Gyfun Llangefni cyn cael ei swydd gyntaf fel gohebydd ar ‘Y Clorianydd’, papur wythnosol Ynys Môn ar y pryd.

Bu’n gweithio wedyn i Bapurau’r Herald cyn symud i Gaerdydd yn y 1970au i ymuno â rhaglen deledu ‘Y Dydd’ ar HTV. Llwyddodd y rhaglen dorri tir newydd fel un o’r rhaglen newyddion nos weithiol cyntaf yn y Gymraeg.

Mae’r Cyng Hughes, sydd yn byw ym Menllech, yn parhau i fod â diddordeb mawr mewn materion cyfoes ac erbyn hyn yn gyd-olygydd y cylchgrawn Barn.

Cafodd y Cyng Jim Evans, sydd yn cynrychioli ward Aethwy, hefyd ei ethol fel is-gadeirydd ar gyfer 2014/15 heddiw.

Diwedd 8.5.14

Cysylltwch â Swyddfa'r Wasg

Swyddfa'r Wasg
Swyddfa'r Prif Weithredwr
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752128
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: cyfathrebu@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 8 Mai 2014 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?