Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Dewch i rannu hanes Môn ar Wici!

Ar y 21ain o Fai rhwng 5-7yh, bydd Llyfrgell Llangefni yn cynnal gweithgaredd sydd yn siŵr o apelio at haneswyr Môn o bob oed.

Bydd y sesiwn o gyfrannu a rhannu yn cynnwys arweiniad gan arbenigwyr ymchwil a Wicipedia yn ogystal â chyfle i’r cyhoedd i rannu eu hymchwil a’u creiriau.

Mae Prosiect WiciMôn wedi bod yn cydweithio â’r Llyfrgell i rannu gwybodaeth ar y gwyddoniadur agored, y Wicipedia Cymraeg. 

Menter Iaith Môn sy’n arwain ar y prosiect, ac mewn partneriaeth â’r Wicipedia Cymraeg maent wedi bod yn cynnal gweithdai ar yr Ynys gyda phobl ifanc, ac aelodau o’r gymuned ehangach.

Mae’r prosiect wedi galw ar chweched dosbarth Ysgol Gyfun Llangefni i helpu rhoi cynnwys ar y wefan agored ac i roi platfform i drysorau’r llyfrgell.

Mae’r disgyblion wedi bod wrthi’n dysgu sgiliau sylfaenol creu erthyglau i’w rhoi ar y wefan agored, a’r bwriad yw gweithio hefo’r llyfrgell i gyfoethogi a chreu erthyglau o hanes Eisteddfodau Môn a sgwennu erthyglau sy’n deillio o hen gylchgronau Môn.

Un o amcanion y prosiect yw codi proffil yr iaith Gymraeg yn genedlaethol a rhyngwladol, a hynny drwy greu erthyglau newydd sy’n rhoi gwybodaeth am elfennau hanesyddol, gwyddonol ac ieithyddol Ynys Môn. 

Meddai Aaron Morris, Swyddog WiciMôn: “Mae Wicipedia yn cael ei redeg gan gymuned o wirfoddolwyr ac felly roedd yn gwneud synnwyr ein bod yn gofyn am help cymuned Môn er mwyn cyfrannu at y wefan boblogaidd hon. Mae gwybodaeth a hen luniau yn arf pwerus i ni gofio ein hanes cyfoethog. Mi fydd y sesiwn yn galluogi’r gymuned roi eu hatgofion ar gof a chadw ar y fersiwn Gymraeg o Wicipedia. Mae o hefyd yn ffordd dda hyrwyddo casgliadau’r llyfrgell.”

Bydd cyfle i bwy bynnag sydd yn dod i’r llyfrgell cael cyflwyniad i Wicipedia a chael cyfle i olygu ambell erthygl. Bydd yna hefyd arddangosfa ysgogol fel ffenestr i’r gorffennol a’r cyfan dros baned.

Meddai Bethan Hughes-Jones, Cydlynydd Dysgu Gydol Oes, Cyngor Sir Ynys Môn. “Mae gweithio gyda’r Fenter Iaith ar y cynllun hwn wedi bod yn gyfle da i’r Gwasanaeth Llyfrgell i gyfrannu at addysg ein pobl ifanc. Mae gennym lu o gasgliadau ac eitemau difyr o ddiddordeb hanesyddol ac mae’n braf iawn gweld pobl ifanc yn ymddiddori ac yn gweld gwerth yn yr eitemau sydd gennym ni’’ 

Os oes gennych wybodaeth i’w rannu am hanes yr ardal, boed yn llyfrau neu hen luniau cysylltwch ag Aaron Morris ar aaronm@mentermon.com  / 01248 725 731.

Diwedd 08.05.2018

 

Cysylltwch â Swyddfa'r Wasg

Swyddfa'r Wasg
Swyddfa'r Prif Weithredwr
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752128
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: cyfathrebu@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 9 Mai 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?