Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Dinistrio i greu – "I’r Byw" yn Oriel Môn

Arddangosfa gelf gan Rhodri Owen ydi I’r Byw sydd i’w gweld yn Oriel Môn tan 6 Ionawr 2019.

Wedi teithio i orielau ar draws Cymru dyma’r cyfle olaf i fwynhau’r arddangosfa. Mae digon i’w weld ac i fyfyrio trosto – a’r cyfan yn wledd i’r llygad!

Bydd agoriad I’r Byw yn Oriel Môn, Dydd Sadwrn 8fed Rhagfyr am 2pm - gwelediad arbennig i’r cyhoedd yng nghwmni Rhodri Owen a Manon Awst. Cyfle i holi a sgwrsio efo artistiaid mewn awyrgylch gymdeithasol.

Yn fwy adnabyddus fel saer Cadair Eisteddfod Genedlaethol 2017, ar ganmlwyddiant y Gadair Ddu, mae Rhodri yn yr arddangosfa yma yn cyfuno ei brofiad o greu dodrefn crefftus gyda’i gefndir celf. Mae’n defnyddio ei ddodrefn fel darnau celf a chanfasau glân, gan droi’r sylw at brofiadau heddiw.

Mewn cyfres o sesiynau “fandaliaeth” creadigol, gweithiodd Rhodri efo 8 artist gwadd ac 8 grŵp o wahanol gefndiroedd ar draws Cymru, gyda’r grwpiau yn gosod eu stamp unigryw eu hunain ar ganfasau’r dodrefn i fynegi eu profiadau o fyw.

O griw o bobl ifanc Caernarfon yn cael eu cefnogi i ymdopi efo heriau bywyd, eco-wirfoddolwyr ym Machynlleth, rhai’n ymddiddori yn archaeoleg Môn, a rhai o elusen iechyd meddwl Hafal yng Nghaerdydd, i enwi dim ond pedwar grŵp – o’r Ysgwrn i Tiger Bay, o Storiel i Sain Ffagan ac ymhob man rhyngddyn nhw, un diwrnod yn unig oedd gan pob grŵp i wneud eu marc.

Meddai Rhodri “Heb rwystrau na ffiniau, doedd gen i ddim syniad be’i ddisgwyl, a diolch iddyn nhw’i gyd am fod mor barod i falu fy nodrefn! Be welwch chi yn yr arddangosfa yma ydi dinistrio i greu – darnau celf yn cynnwys y bywiog a’r heriol, ochr obeithiol ac ochr ddu bywyd. Dyma eu profiadau nhw!”

Wedi eu marcio, lliwio, tyllu, llosgi neu’u datgymalu cafodd dodrefn “newydd-anedig” Rhodri eu trawsnewid mewn ffyrdd gweledol annisgwyl, gan fynegi sut mae profiadau bywyd heddiw – llawenydd, trallod, etifeddiaeth ac amgylchedd yn gadael eu hôl arnom i gyd.

Yn yr oriel fe welwch ddodrefn Rhodri ar eu gwedd newydd yn ddarnau lliwgar lachar, yn gerfluniol neu’n ddychanol amrwd, ynghyd â’r dodrefn crefft-llaw fel roeddent yn wreiddiol heb eu newid.

Mae I’r Byw yn gynhyrchiad mewn partneriaeth ag 8 oriel a sefydliad, gan gynnwys Oriel Môn - a gyda chefnogaeth ariannol Cyngor Celfyddydau Cymru, y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru.

“Mae cydweithio efo’r holl grwpiau, artistiaid gwadd, orielau, ac unigolion creadigol eraill wedi bod yn brofiad aruthrol o werthfawr, a dwi’n hynod o ddiolchgar hefyd i Gyngor Celfyddydau Cymru a’r noddwyr eraill am y gefnogaeth yma ar gychwyn fy ngyrfa artistig” meddai Rhodri.

Diwedd 6.12.18

Nodiadau i’r Golygydd yn dilyn yma:

Gweler manylion y daith, gwybodaeth o sut wnaed y gwaith, blogiau, lluniau a fideo ar www.calongron.com/ir-byw

Cefnogir I’r Byw gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Y Loteri Genedlaethol, a Llywodraeth Cymru.

Fideo: Mae’r sioe yn cynnwys fideo ddogfennol o’r gwaith, fideo gan Antena Cyf.

Artistiaid Gwadd: Manon Awst, Rebecca F. Hardy, Llŷr Alun Jones, Christine Mills, Bill Swann, Lisa-Marie Tann, Catrin Williams, Pip Woolf a Kirstin Claxton.

Grwpiau gymerodd ran: Criw Celf, Bangor; CAT/Gerddi Bro Ddyfi Gardens; GISDA, Caernarfon; Gwirfoddolwyr Yr Ysgwrn; Hafal, Caerdydd; Teulu Tiger Bay; Y Lle Celf; Ymddiddorwyr Archaeoleg Ynys Môn.

Partneriaid I’r Byw: Eisteddfod Genedlaethol Cymru; Galeri; MOMA Machynlleth; Oriel Môn; Sain Ffagan; Storiel; Urdd Gwneuthurwyr Cymru/ Crefft yn y Bae; Yr Ysgwrn/Parc Cenedlaethol Eryri; Antena Cyf; Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Cysylltu:

I’r Byw, prosiect a’r Arddangosfa: owsosgo@gmail.com

Symudol: 07831457453

Cysylltwch â Swyddfa'r Wasg

Swyddfa'r Wasg
Swyddfa'r Prif Weithredwr
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752128
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: cyfathrebu@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 6 Rhag 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?