Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Pwyllgor Cyswllt Cynghorau Tref a Chymuned 29/01/2013

Nos Fawrth 29 Ionawr, 2013 am 7.00 o’r gloch Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni LL77 7TW

Noder: Oherwydd natur rhai o’r dogfennau isod, nid yw pob un yn hollol ddwyieithog nac yn hollol hygyrch i bobl gydag amhariadau gweledol, ac ni fydd modd defnyddio ‘darllenwr sgrin’ i ddarllen y dogfennau hyn.

Rhaglen

1.Cadarnhau cofnodion

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Hydref, 2012 a 29 Ioanwr, 2013 yn amgaeedig.

2.Tai Gweigion a Thai Gwledig

Cyflwyniad gan swyddogion o’r Gwasanaeth Tai ar Tai Gweigion a Thai Gwledig.

3.Cwrdd â’r Heriau - Ymgynghoriad ar y Gyllideb 2013/14

Dogfen ymgynghori wedi’i chylchredeg eisoes.

4.Unrhyw Fater Arall

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 15 Chwef 2013 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?