Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Talu ar - lein

Gallwch wneud nifer o daliadau ar-lein gan ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd: Visa, Mastercard, Maestro / Switch, Visa Delta, Electron.

Gallwch dalu

  • Treth Cyngor
  • Trethi Annomestig
  • Anfonebau Mân Ddyledwyr
  • Rhenti Tai
  • Gor-dal budd-dal tai
  • Gofal Cartref

eraill yn cael eu hychwanegu fel y byddwn yn datblygu’r gwasanaeth

I dalu bydd angen i chi:

  • wneud yn siwr bod rhif eich cyfri gyda chi
  • wneud yn siwr eich bod yn sicr o’r maint i dalu
  • wneud yn siwr bod manylion eich cerdyn credyd / debyd gyda chi cyn dechrau

Mae gwneud taliad yn hawdd ond os ydych yn bryderus am rai agweddau o’r broses dalu, dylai’r dolenni i’r cwestiynau cyffredinol canlynol fod o gymorth i chi. Cewch eich trosglwyddo i’n hasiant trin taliadau Capita Software Services. Dilynwch eu cyfarwyddiadau ar-sgrin. Mae’r system talu ar-lein wedi’i amgryptio ac yn ddiogel. Pan fydd y taliad wedi’i gwblhau cewch e-bost i gadarnhau y taliad.

Am wybodaeth ar agweddau cyfreithiol talu ar-lein gwelwch Telerau ac amodau taliadau ar-lein.

Darllenwch y telerau hyn yn ofalus cyn defnyddio’r gwasanaeth ar-lein. Mae defnyddio’r gwasanaeth talu ar-lein ar y wefan hon yn tybio eich bod yn derbyn y telerau hyn.

Os nad ydych yn derbyn y telerau hyn (“telerau”), yna peidiwch â defnyddio’r gwasanaeth.

Bydd eich tâl yn cymryd i fyny i 3 diwrnod gwaith i gyrraedd y cyfrif yr ydych yn gwneud tâl iddo. (Mae hyn yn cynnwys amser i wirio manylion eich cerdyn credyd/debyd gyda’r cwmni cerdyn credyd/debyd ac i’r cyngor gael ei hysbysu o’r tâl).

Am gymorth pellach neu i gysylltu ynghylch unrhyw ymholiad arall yn ymwneud â thaliadau ar lein e-bostiwch: arianwyr@ynysmon.gov.uk neu ffoniwch 01248 751 844 a chaiff eich ymholiad ei anfon ymlaen i’r swyddog perthnasol.

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 28 Medi 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?