Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Melin Llynnon

Yr unig felin wynt yng Nghymru sy’n parhau i weithio. Mae’n cael ei rhedeg fel amgueddfa amaethyddol yn cynhyrchu blawd mâl gwenith cyflawn yn defnyddio grawn organig.

Tai crynion

Mae’r anheddiad hwn a atgynhyrchwyd yn nodweddiadol iawn o’r rhai a fodolai ym Môn a gogledd orllewin Cymru tua 3,000 o flynyddoedd yn ôl.

Atyniadau eraill: hen fecws, llwybr melinau, ystafell de, siop. Am ragor o wybodaeth ewch i: http://www.visitanglesey.co.uk

Dw i eisiau...

  • Os hoffech fwy o wybodaeth ynglŷn âg amgueddfeydd, orielau a mannau treftdaethol ar Ynys Môn gwelir ein gwefan twristiaethwww.croesomôn.co.uk
Visit Wales - Accredited attraction logo

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 16 Mai 2011 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?