Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Oriel Ynys Môn

""

Yn ein prif oriel gelf, cynhelir hyd at wyth arddangosfa’n flynyddol gan artistiaid lleol, cenedlaethol a rhynglwadol, tra mae’r Oriel Hir a’r Oriel Ganol yn arddangos chwech arddangosfa. Mae gan Oriel Kyffin Williams raglen ddeinamig a newidiadol o arddangosfeydd yn cwmpasu gwaith yr artist. Mae’r Oriel Hanes yn rhoi cyflwyniad i orffennol yr ynys.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Croeso Môn

Dw i eisiau...

  • Os hoffech fwy o wybodaeth ynglŷn âg amgueddfeydd, orielau a mannau treftdaethol ar Ynys Môn gwelir ein gwefan twristiaethwww.croesomôn.co.uk
Visit Wales - Accredited attraction logo

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 6 Maw 2015 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?