Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Grant Cist Gymunedol

Arian ar gyfer clybiau chwaraeon lleol.

 Ffansi £1,500 tuag at eich prosiect chwaraeon cymunedol? Mae’r Gist Gymunedol yn cynnig grantiau o hyd at £ 1,500 mewn unrhyw gyfnod o 12 mis.

624x

Mae’r ffordd y byddwch yn gwneud cais am gyllid y Gist Gymunedol wedi newid.

Nid yw papur ac e-bostio ceisiadau yn cael eu derbyn a rhaid eu cyflwyno trwy’r porth Grantiau Ar-lein Chwaraeon Cymru.

Cliciwch ar y ddolen isod a fydd yn mynd â chi at y broses o wneud cais ar-lein .

Gwneud cais am Cist Gymunedol Ar-lein

Cofiwch ddarllen y wybodaeth a’r canllawiau yn ofalus cyn gwneud cais.

Pwy all wneud cais?

Gall sefydliadau wneud cais, ar yr amod bod ganddynt gyfrif banc neu gymdeithas adeiladu yn enw’r sefydliad.

Grant Cist Cymunedol 2018 - 2019

 Dyddiad cau derbyn ceisiadauDyddiad cyfarfod
29 Mawrth, 2019                                                     9 Ebrill, 2019
9 Mehefin, 2019 25 Mehefin, 2019
23 Awst, 2019 10 Medi, 2019
25 Hydref, 2019 12 Tachwedd, 2019
8 Ionawr, 2020 21 Ionawr, 2020

 

Cysylltwch â Iago@ynysmon.gov.uk gydag unrhyw ymholiadau

neu

Swyddog Cist Gymunedol, Uned Datblygu Chwaraeon, Canolfan Hamdden Plas Arthur, Llangefni, Ynys Môn LL77 7QX

Cysylltwch â'r Adran Adfywio Economaidd a Chymunedau

Canolfan Fusnes Ynys Môn
Parc Busnes Bryn Cefni
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752435
We welcpme calls in Welsh or English
Ebost:hamdden@ynysmon.gov.uk Facebook:Tudalen Facebook Môn Actif

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 1 Chwef 2019 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?