Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Ffitrwydd ar Ynys Môn

Cadw Môn yn Heini - Cadw Chi yn Heini

Mae nifer o gyfleoedd ffitrwydd ar gael ar Ynys Môn, naill ai drwy ymuno â chlwb chwaraeon neu drwy fanteisio ar y gweithgareddau a gynhelir yn eich canolfannau hamdden lleol.

Dyma restr o’r dosbarthiadau ffitrwydd sydd ar gael yng nghanolfannau hamdden Ynys Môn

Cysylltwch â'r Adran Adfywio Economaidd a Chymunedau

Canolfan Fusnes Ynys Môn
Parc Busnes Bryn Cefni
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752435
We welcpme calls in Welsh or English
Ebost:hamdden@ynysmon.gov.uk Facebook:Tudalen Facebook Môn Actif

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 11 Hyd 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?