Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Môn Actif

#CadwMônYnActif

Mae amrywiaeth eang o gyfleustarau hamdden ar gael i bobl o bob oed a gallu ac mae ein prisiau yn rhoi gwerth ardderchog am arian. Mae 4 canolfan ar draws yr ynys - ymunwch ag un a cewch ddefnyddio unrhyw un.

Mae Tîm Datblygu Chwaraeon yn rhan o’n gwasanaeth Hamdden ac maent yn gweithio gyda phob rhan o’r gymuned i ddarparu cyfleoedd i bobl gymryd rhan mewn chwaraeon. Mae ganddom dîm o swyddogion arbenigol ar gael i gynnig cyngor ynghylch cyllido, datblygu clybiau a darparu gwahanol raglenni hyfforddiant a gweithgareddau.

Gweledigaeth Cyngor Sir Ynys Môn yw uno cenedl sy’n caru’r campau, lle mae pob plentyn wedi gwirioni ar chwaraeon am oes.

Cysylltwch â'r Adran Adfywio Economaidd a Chymunedau

Canolfan Fusnes Ynys Môn
Parc Busnes Bryn Cefni
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752435
We welcpme calls in Welsh or English
Ebost:hamdden@ynysmon.gov.uk Facebook:Tudalen Facebook Môn Actif

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 25 Mai 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?