Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Nofio ar Ynys Môn

Cysylltwch â’r canolfan hamdden perthnasol am yr oriau cyfredol os gwelwch yn dda.

Mae yna nifer o chyfleoedd nofio ar gael ar Ynys Môn.

Gweler isod cip olwg o beth sydd ar gael.

  • Gwersi Nofio i Oedolion
  • Gwersi Nofio i Blant
  • Erobeg Dwr
  • Nofio mewn llinell
  • Beiciau Dwr

Lawrlwythwch ein pamphled ’Manteision Nofio’ am rhesymau pam dylech chi nofio.

Dogfennau i'w lawrlwytho

Cysylltwch â'r Adran Adfywio Economaidd a Chymunedau

Canolfan Fusnes Ynys Môn
Parc Busnes Bryn Cefni
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752435
We welcpme calls in Welsh or English
Ebost:hamdden@ynysmon.gov.uk Facebook:Tudalen Facebook Môn Actif

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 18 Medi 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?