Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Archifau - catalogau, mynegai ac arweinlyfrau

Rhestri o gatalogau, mynegau, cofresti plwyf, sesiynau cwarterol, papurau newydd a chapeli yn yr Archifdy gall cynorthwyo gyda’ch ymchwil.

Cofnodion cyrff swyddogol, cwmnïau, cymdeithasau ac unigolion yw archifau sydd wedi’u nodi fel rhai sy’n werth eu cadw am byth.  Ni chawsant eu creu’n benodol ar gyfer anghenion ymchwilwyr, ond os astudir hwy’n ofalus fe ellir eu defnyddio i ateb nifer o gwestiynau ynglŷn â’r cyfnod pryd y cawsant eu llunio.

Pa fath o archifau sydd gennym?

Mae Gwasanaeth Archifau Ynys Môn yn cadw dogfennau sy’n dyddio o’r unfed ganrif ar bymtheg hyd heddiw. Y mathau mwyaf poblogaidd o ddefnyddiau sy’n ymwneud ag Ynys Môn yw:

 • canlyniadau cyfrifiadau
 • cofnodion plwyf
 • cofnodion anghydffurfiol
 • cofnodiadau treth tir
 • mapiau
 • ffotograffau
 • cofnodion llywodraeth leol
 • cofnodion addysgol
 • rhestrau enwau criw llongau
 • papurau newydd
 • cofnodion eraill 

Cyhoeddir rhestri o gatalogau, papurau newydd, cofnodion plwyf a chapeli ar waelod y dudalen yma fel ffeiliau PDF.

Derbyniadau newydd

Mae’r cofnodion canlynol wedi’u rhestru yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf ac maent yn awr ar gael i’w gweld.  Fe ddengys y tabl y rhif cyfeirio a disgrifiad o’r cofnodiadau sydd wedi’u catalogio yn ddiweddar ac sydd ar gael i’r cyhoedd - gweler y PDF ar waelod y dudalen hon.

Cysylltwch â Gwasanaeth Archifau

Archifau Ynys Môn
Ystad Diwydiannol Bryncefni
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7JA
Cod Archon:221
Ystafell Ymchwil: 01248 751930
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: archifdy@ynysmon.gov.uk Swyddog Addysg Archifau: cajlh@ynysmon.gov.uk

Oriau Agor Gwasanaeth Archifdy

Dydd Llun: 9.15am - 4.45pm (ar gau am ginio rhwng 1pm - 2pm)
Dydd Mawrth: 9.15am - 4.45pm (ar gau am ginio rhwng 1pm - 2pm)
Dydd Mercher: 9.15am - 4.45pm (ar gau am ginio rhwng 1pm - 2pm)
Dydd Iau: ar gau
Dydd Gwener: ar gau

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 15 Chwef 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?