Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Dogfen Archif y Mis - Mai 2018

Dogfen Y Mis: Cerdyn Cwmpawd Morwrol O’Keefe

Cyfeirnod: WDD/SHI/701

Dogfen y nis yma ydi’r cerdyn cwmpawd hynod liwgar a deniadol yma. Mae cerdyn cwmpawd yn byw oddi fewn binacl cwmpawd llong, ac yn dangos pwyntiau safonol y cwmpawd sef Gogledd, Dwyrain, De, Gorllewin a phopeth rhyngddynt.

Yr esiampl benodol yma ydi Cwmpawd Morwrol O’Keefe wedi’i wella. Mae’r pamffled hwn sydd wedi ei ddylunio yn gywrain a phrydferth, yn rhoi braslun o’r cerdyn cwmpawd a morwriaeth. Mae’r glôb yn y gornel top dde yn dangos safleoedd gogledd magnetig, a gogledd daearyddol. Dydy gogledd daearyddol byth yn symud, ond mae gogledd magnetig yn newid yn gyson, ac mae’r ongl rhwng y ddau yn dynodi’r gwahaniaeth. Mae pob un o bwyntiau’r cwmpawd yn cael ei ddynodi gan liw gwahanol ar y cylch O’Keefe, er mwyn ei wneud yn haws ei ddarllen. Gan ddechrau o ganol y cerdyn mae’r radd, munudau ac eiliadau ongl bob chwarter pwynt wedi ei farcio, ac yna ymhellach o’r canol mae pob un o 32 pwynt y cwmpawd yn cael ei enwi.

Yn amlwg, mae medrusrwydd o forwriaeth yn hanfodol i unrhyw longwr. Mae’r cyfarwyddyd ar waelod y pamffled yn dweud for yn rhaid i bob un o 32 pwynt y cwmpawd gael ei roi ar gof a chadw, gan ddechrau gyda phwynt y gogledd a gweithio rownd y cerdyn i’r dwyrain. Diddorol hefyd ydi gweld fflagiau côd signal rhyngwladol wedi eu cynnwys - caiff y rhain ei defnyddio i gyfleu negeseuon yn ymwneud a diogelwch, morwriaeth a phethau cyffelyb rhwng llongau.

I weld y ddogfen mewn mwy o fanylder, gweler yr atodiad isod os gwelwch yn dda.

Mae’r holl ddelweddau, ffotograffau a dogfennau sy’n ymddangos ar y dudalen hon yn destun cyfyngiadau hawlfraint.

Dogfennau i'w lawrlwytho

Cysylltwch â Gwasanaeth Archifau

Archifau Ynys Môn
Ystad Diwydiannol Bryncefni
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7JA
Cod Archon:221
Ystafell Ymchwil: 01248 751930
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: archifdy@ynysmon.gov.uk Swyddog Addysg Archifau: cajlh@ynysmon.gov.uk

Oriau Agor Gwasanaeth Archifdy

Dydd Llun: 9.15am - 4.45pm (ar gau am ginio rhwng 1pm - 2pm)
Dydd Mawrth: 9.15am - 4.45pm (ar gau am ginio rhwng 1pm - 2pm)
Dydd Mercher: 9.15am - 4.45pm (ar gau am ginio rhwng 1pm - 2pm)
Dydd Iau: ar gau
Dydd Gwener: ar gau

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 23 Mai 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?