Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Dogfen Archif y Mis - Mehefin 2018

Dogfen Y Mis: Poster: British European Airways yn hysbysebu ehediadau o Fali, Ynys Môn

Cyfeirnod: WM/1122

Sefydlwyd British European Airways ar ôl yr Ail Ryfel Byd yn 1946. Yn ystod y blynyddoedd yn syth ar ôl y Rhyfel roedd hedfan masnachol yn farchnad oedd yn tyfu’n gyflym. Roedd BEA yn gweithredu drwy gydol Ewrop, Gogledd Affrica a’r Dwyrain Canol, ynghyd a gweithredu o fewn y DU. Roedd gwasanaeth BEA yn cysylltu dinasoedd blaenllaw Prydain, yn ogystal ag ardaloedd mwy gwledig. Un o’r gwasanaethau domestig hyn sydd dan sylw yn ddogfen y mis yma.

Mae’r poster hwn yn hysbysu Gwasanaeth Awyr Cymru BEA, rhwng Caerdydd, Hawarden, Ynys Môn a Lerpwl. Roedd y gwasanaeth yn cychwyn ar Ebrill 11eg 1949, ac roedd yn bosib llogi lle unai drwy asiant deithio, neu drwy gysylltu yn uniongyrchol a swyddfeydd BEA yn y maes awyr priodol - yng nghyd destun Ynys Môn, Maes Awyr Y Fali fyddai hwnnw. Yn ogystal a’r poster mae yna daflen sy’n rhoi manylion prisiau ag amseroedd y gwasanaeth, gan gynnwys y ddau arwyddair, ‘Far Faster by Air’ a ‘BEA takes you there and brings you back’. Cipolwg rhyfeddol ar feddylfryd y cyfnod, mai trafeilio drwy’r awyr oedd y dyfodol i gario pobol o gwmpas y wlad yn gyflym ac effeithiol.

Roedd BEA yn weithredol tan 1974 – pryd hynny cyfunodd a’r British Overseas Airways Corporation i greu British Airways.

I weld y ddogfen mewn mwy o fanylder, gweler yr atodiad isod os gwelwch yn dda.

Mae’r holl ddelweddau, ffotograffau a dogfennau sy’n ymddangos ar y dudalen hon yn destun cyfyngiadau hawlfraint.

Dogfennau i'w lawrlwytho

Cysylltwch â Gwasanaeth Archifau

Archifau Ynys Môn
Ystad Diwydiannol Bryncefni
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7JA
Cod Archon:221
Ystafell Ymchwil: 01248 751930
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: archifdy@ynysmon.gov.uk Swyddog Addysg Archifau: cajlh@ynysmon.gov.uk

Oriau Agor Gwasanaeth Archifdy

Dydd Llun: 9.15am - 4.45pm (ar gau am ginio rhwng 1pm - 2pm)
Dydd Mawrth: 9.15am - 4.45pm (ar gau am ginio rhwng 1pm - 2pm)
Dydd Mercher: 9.15am - 4.45pm (ar gau am ginio rhwng 1pm - 2pm)
Dydd Iau: ar gau
Dydd Gwener: ar gau

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 27 Meh 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?