Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Cofnodion ac archifau

Anglesey Archives

Mae Archifau Môn yn casglu ac yn cadw dogfennau hanesyddol sy’n ymwneud ag Ynys Môn ac yn sicrhau eu bod ar gael i unrhyw un sy’n dymuno eu gweld.

P’un a ydych am olrhain hanes eich tŷ, darganfod gwreiddiau eich cymdogaeth neu olrhain hanes eich teulu, mae ein staff cymwynasgar a llawn gwybodaeth yma i’ch helpu.

Am ychwaneg o wybodaeth am ein casgliadau a’n gwasanaethau, defnyddiwch y botymau llywio ar y dde.

Cysylltwch â ni cyn ymweld

Mae Gwasanaeth Archifdy Môn yn gweithredu system archebu. Rhaid i ddefnyddwyr archebu lle yn yr ystafell chwilio cyn eu bod yn ymweld. Gallwch archebu lle trwy ddod i’r Archifdy, trwy ebost, ffôn neu lythyr.

Nodwch bod angen archebu lle ar gyfer pob person sy’n dymuno defnyddio’r gwasanaeth.

Os bydd gennych unrhyw ofynion arbennig, gadewch i ni wybod amdanynt pan fyddwch yn archebu lle.

Archwilio eich Archifau

‘Archwilio eich Archifau’, ymgyrch genedlaethol i annog pobl i ymweld â’r archifdy lleol er mwyn darganfod storïau, ffeithiau a mannau sydd wrth galon y cymunedau. Fel swyddfa gofnodi ar gyfer Ynys Môn, mae’n bleser gennym fod yn rhan o’r ymgyrch hon.

Themâu’r flwyddyn hon yw’r Archifdy Cysylltiedig: Ffederasiwn Sefydliad y Merched Ynys Môn. I’r pwrpas hwn, rydym wedi darparu llyfr storïau rhithiol sy’n dangos y berthynas arbennig sydd rhwng y Sefydliad ac Archifdy Ynys Môn.

Wrth arddangos y cynnwys eang sydd yn ein meddiant - ac sydd ar gael i’r cyhoedd - bydd yr arddangosfa ddigidol hon yn ffurfio rhan o weithgareddau dathlu canmlwyddiant Y Sefydliad yn 2015.

Newyddlen Archifau Ynys Môn

""

Newyddlen Archifau Ynys Môn

Ein nod yw sicrhau eich bod yn cael gwybodaeth am bopeth sy’n digwydd yn Archifau Ynys Môn.

document of the month may 2016 412 x 297

Dogfen Archif y Mis - Mai 2016

Dogfen y mis yma ydi’r llun godidog hwn o William Williams, Pen Llian, Llanddaniel gyda’i geffyl Berkley Model. 

Adroddiadau Archifau

""

Adroddiad Blynyddol Archifau Ynys Môn

Mae adroddiad diweddaraf yn delio â gweithgareddau Archifau Ynys Môn o 1 Ebrill 2014 - 31 Mawrth 2015.

Cysylltwch â Gwasanaeth Archifau

Archifau Ynys Môn
Ystad Diwydiannol Bryncefni
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7JA
Cod Archon:221
Ystafell Ymchwil: 01248 751930
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: archifdy@ynysmon.gov.uk Swyddog Addysg Archifau: cajlh@ynysmon.gov.uk

Oriau Agor Gwasanaeth Archifdy

Dydd Llun: 9.15am - 4.45pm (ar gau am ginio rhwng 1pm - 2pm)
Dydd Mawrth: 9.15am - 4.45pm (ar gau am ginio rhwng 1pm - 2pm)
Dydd Mercher: 9.15am - 4.45pm (ar gau am ginio rhwng 1pm - 2pm)
Dydd Iau: ar gau
Dydd Gwener: ar gau

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 14 Ion 2016 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?