Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Cofnodion ac archifau

Anglesey Archives

Mae Archifau Môn yn casglu ac yn cadw dogfennau hanesyddol sy’n ymwneud ag Ynys Môn ac yn sicrhau eu bod ar gael i unrhyw un sy’n dymuno eu gweld.

P’un a ydych am olrhain hanes eich tŷ, darganfod gwreiddiau eich cymdogaeth neu olrhain hanes eich teulu, mae ein staff cymwynasgar a llawn gwybodaeth yma i’ch helpu.

Am ychwaneg o wybodaeth am ein casgliadau a’n gwasanaethau, defnyddiwch y botymau llywio ar y dde.

Cysylltwch â ni cyn ymweld

Mae Gwasanaeth Archifdy Môn yn gweithredu system archebu. Rhaid i ddefnyddwyr archebu lle yn yr ystafell chwilio cyn eu bod yn ymweld. Gallwch archebu lle trwy ddod i’r Archifdy, trwy ebost, ffôn neu lythyr.

Nodwch bod angen archebu lle ar gyfer pob person sy’n dymuno defnyddio’r gwasanaeth.

Os bydd gennych unrhyw ofynion arbennig, gadewch i ni wybod amdanynt pan fyddwch yn archebu lle.

explore logo

Llythyrau o’r Goleudy

Mae Archwiliwch eich Archif yn bartneriaeth rhwng yr Archif Genedlaethol â’r Archives and Record Association, ar draws y DU ac Iwerddon. Y bwriad ydi arddangos potensial Archifau i gyffroi pobol, dod a chymunedau at ei gilydd a rhannu storïau rhyfeddol.

Eleni ffocws ein ymgyrch archwilio ydi detholiad o lythyrau a ysgrifennwyd gan Henry Bowen, prif geidwad goleudy Ynys Lawd, Caergybi.

Mae’r gyfrol ryfeddol hon yn cynnwys dros 200 llythyr, sydd nid yn unig yn gipolwg ar fywyd pob dydd ar Ynys Lawd, ond hefyd cysylltiadau morwrol pwysig i’r byd ehangach.

“Llythyrau o’r Goleudy” ei greu mewn partneriaeth rhwng Archifdy Ynys Môn ag Oriel Ynys Môn, Tachwedd 2016.

Newyddlen Archifau Ynys Môn

""

Newyddlen Archifau Ynys Môn

Ein nod yw sicrhau eich bod yn cael gwybodaeth am bopeth sy’n digwydd yn Archifau Ynys Môn.

""

Dogfen Archif y Mis - Medi 2017

Unwaith eto ymwelwn â’r Mabinogi ynghyd a blwyddyn y chwedlau, y tro hwn chwedl Branwen, chwedl sydd â chysylltiad cryf ag Ynys Môn,

Adroddiadau Archifau

""

Adroddiad Blynyddol Archifau Ynys Môn

Mae adroddiad diweddaraf yn delio â gweithgareddau Archifau Ynys Môn o 1 Ebrill 2015 - 31 Mawrth 2016.

Cysylltwch â Gwasanaeth Archifau

Archifau Ynys Môn
Ystad Diwydiannol Bryncefni
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7JA
Cod Archon:221
Ystafell Ymchwil: 01248 751930
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: archifdy@ynysmon.gov.uk Swyddog Addysg Archifau: cajlh@ynysmon.gov.uk

Oriau Agor Gwasanaeth Archifdy

Dydd Llun: 9.15am - 4.45pm (ar gau am ginio rhwng 1pm - 2pm)
Dydd Mawrth: 9.15am - 4.45pm (ar gau am ginio rhwng 1pm - 2pm)
Dydd Mercher: 9.15am - 4.45pm (ar gau am ginio rhwng 1pm - 2pm)
Dydd Iau: ar gau
Dydd Gwener: ar gau

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 22 Tach 2016 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?