Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Porthladdoedd a harbwrs

Ceir wybodaeth ar Harbwr Amlwch, Pier Biwmares a Phier Phorthaethwy drwy gysylltu â Gwasanaethau Morwrol.

Porthladd Caergybi

Lleolir porthladd Caergybi ar arfordir Gogledd-Orllewinol Ynys Môn ac yno, darperir angorfeydd dwr tyfn ar gyfer cychod “ro-ro” a chychod cludo nwyddau. Stena Line sydd biau’r porthladd ac mae’n llwybr allweddol ar draws y môr i Weriniaeth Iwerddon.

Cysylltwch â'r Gwasanaethau Morwrol

Rheoleiddio a Datblygu Economaidd
Canolfan Busnes Bryn Cefni
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752449
Facs: 01248 724839 We welcome calls in Welsh and English
Ebost:pem@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 28 Awst 2009 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?