Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

eLyfrau - lawrlwythwch am ddim!

Os ydych yn aelod o Lyfrgelloedd Cyngor Sir Ynys Mon, gallwch fenthyg eLyfrau heb symud o’ch cartref gan ddefnyddio ein gwasanaeth elyfrau newydd, eLyfrau i Gymru, unrhyw adeg o’r dydd! Mae’r gwasaneth am-ddim yma yn ran ogynllun cenedlaethol a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Gallwch fenthyg eLyfrau gan eu lawrlwytho i’ch cyfrifiadur, gan ddefnyddio eich rhif cerdyn aelodaeth Llyfrgell (heb y GWP ag unrhyw fylchau) a rhif PIN. Gallwch ddewis, benthyg a gwneud cais am elyfrau o wefan eLyfrau i Gymru.

  • Mae nifer o lyfrau ar gael gan gynnwys: llyfrau gan awduron adnabyddus, llyfrau hunan-helpu, llyfrau ffuglen a llyfrau coginio!, yn ogystal a llyfrau plant a phobl ifanc. Mae nifer fechan o deitlau Cymraeg ar gael ar hyn o bryd, ond bydd mwy yn cyrraedd yn fuan.
  • Gallwch lawrlwytho eLyfrau i’ch cyfrifiadur neu’ch gliniadur yna’u trosglwyddo i’ch smartffôn, eich cyfrifiadur llechen neu a eDdarllenydd cymwys. Yr unig ddyfais na allwch ei defnyddio yw’r Kindle gan fod y ddyfais yn gweithio gyda meddalwedd Amazon yn unig. Mae rhestr o ddyfeisiau cymwys ar gael ar y wefan.
  • Gallwch fenthyg hyd at bedwar eLyfr ar un adeg, am hyd at dair wythnos. Ar ôl y cyfnod hwn, byddant yn diflannu o’ch teclyn.
  •  Mae pob teitl ar y wefan yn gallu cael ei fenthyg i un person ar y tro, hynny yw, un teitl = 1 benthyciad a hynny oherwydd cyfyngiadau trwyddedu.
  • Mae’r gwasanaeth e-lyfrau yn caniatau i chi ofyn am gadw e-lyfr os na fydd ar gael a, thrwy roi cyfeiriad e-bost, fe allwch gael gwybod cyn gynted ag y bydd y llyfr ar gael.

Felly ewch amdani - lawrlwythwch a mwynhewch amrwyiaeth o lyfrau, unrhywbryd, unrhywle.

Cysylltu â'r Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth

Llyfrgell Llangefni
Lôn y Felin
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7RT

Cyswllt cangen: 01248 752095
Plant a Phobl Ifanc: 01248 752096
Rheolwr Gwasanaethau Llyfrgell: 01248 752094
Llyfrgell Deithiol: 01248 752095
Ffacs: 01248 750197
We welcpme calls in Welsh or English
Ebost: llyfrgelloedd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 9 Hyd 2014 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?