Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Llyfrgelloedd - benthyca

Benthyca a dychwelyd eitemau o lyfrgelloedd yr ynys.

Gall oedolion, pobl ifanc a phlant fenthyg hyd at 10 eitem ar eu cerdyn llyfrgell ar unrhyw adeg. Benthycir y rhan fwyaf o lyfrau, tapiau a chryno ddisgiau am dair wythnos ond benthycir tapiau fideos a DVDs am wythnos ar y tro.

Codir tâl bychan am fenthyg  DVDs, tapiau fideos a chryno ddisgiau cerdd. Am fanylion ynglyn â’n ffioedd a’n taliadau cyfredol, dilynwch y linc yn y llyw ar yr ochr chwith i’r dudalen ffioedd a thaliadau.

Mae’n bosib trefnu benthyciad ymestynnol mewn amgylchiadau arbennig, ee os byddwch yn mynd ar wyliau neu’n mynd i mewn i’r ysbyty. Gallwn hefyd  drefnu  benthyciadau tymor hir ar gyfer myfyrwyr.

Gall ysgolion, meithrinfeydd a chylchoedd chwarae ayyb drefnu i fenthyg nifer sylweddol o lyfrau ac adnoddau eraill ar fenthyciad tymor hir.

Dychwelyd eitemau

Gallwch ddychwelyd eich eitemau i unrhyw un o lyfrgelloedd cyhoeddus Môn. Os ydych yn dychwelyd eich llyfrau neu eitemau eraill yn hwyr, bydd rhaid i chi dalu dirwy ar gyfer pob diwrnod mae pob eitem unigol yn hwyr.

Cysylltu â'r Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth

Llyfrgell Llangefni
Lôn y Felin
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7RT

Cyswllt cangen: 01248 752095
Plant a Phobl Ifanc: 01248 752096
Rheolwr Gwasanaethau Llyfrgell: 01248 752094
Llyfrgell Deithiol: 01248 752095
Ffacs: 01248 750197
We welcpme calls in Welsh or English
Ebost: llyfrgelloedd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 17 Awst 2016 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?