Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Llyfrgelloedd - cyfrifiaduron a'r rhyngrwyd

Mae’n bosibl defnyddio’r rhyngrwyd yn rhad ac am ddim ym mhob llyfrgell gyhoeddus ar Ynys Môn gan gael mynediad at gyfoeth o wybodaeth.

Gellir defnyddio’r cyfrifiaduron yn rhad ac am ddim ond codir swm bychan am argraffu. Cofiwch ddod â’ch cerdyn llyfrgell gyda chi neu unrhyw dystiolaeth sy’n dangos eich enw a’ch cyfeiriad os ydych yn dymuno defnyddio’r cyfrifiaduron.

Rydym yn cynnig:

  • mynediad i’r we fyd eang
  • meddalwedd Microsoft Office gan gynnwys Word, Access, Excel, Powerpoint a Publisher.
  • argraffu lliw
  • catalog y llyfrgell
  • amrywiol gyrsiau

Rhaid i bob defnyddiwr gytuno i gadw at amodau’r polisi ynglŷn â defnydd cyhoeddus o gyfrifiaduron a’r rhyngrwyd.

Cysylltu â'r Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth

Llyfrgell Llangefni
Lôn y Felin
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7RT

Cyswllt cangen: 01248 752095
Plant a Phobl Ifanc: 01248 752096
Rheolwr Gwasanaethau Llyfrgell: 01248 752094
Llyfrgell Deithiol: 01248 752095
Ffacs: 01248 750197
We welcpme calls in Welsh or English
Ebost: llyfrgelloedd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 29 Meh 2015 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?