Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Llyfrgelloedd - gwasanaeth gwybodaeth

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i ateb eich ymholiadau, neu o leiaf i’ch cyfeirio i’r cyfeiriad cywir.

Gallwn ateb nifer o gwestiynau’n sydyn trwy ddefnyddio’n hadnoddau ein hunain a byddem yn fwy na pharod i gysylltu â llyfrgelloedd neu sefydliadau lleol a chenedlaethol eraill ar eich rhan.

Lleolir ein prif gasgliad o adnoddau yn Llyfrgell Llangefni, casgliad llai yn Llyfrgell Caergybi a chasgliadau bychain yn y llyfrgelloedd eraill ar yr ynys.

Pa fath o wybodaeth sydd ar gael?

 • gwybodaeth gyffredinol elfennol - cyfeiriadau sefydliadau, rhifau ffôn, ffeithiau a manylion
 • gwybodaeth am faterion bob dydd - eich hawliau, teithio, iechyd a materion cymdeithasol
 • gwybodaeth am Gymru - ei hanes, llenyddiaeth a’i thraddodiadau
 • gwybodaeth leol - manylion am gymdeithasau, gweithgareddau, dosbarthiadau nos, hanes lleol ac ystadegau
 • gwybodaeth fusnes - cyfeiriadau cwmnïau
 • gwybodaeth i fyfyrwyr - manylion cyrsiau, gyrfaoedd a phrosbectysau

Mae’n hadnoddau, sy’n cynnwys llyfrau, cyhoeddiadau swyddogol y llywodraeth, mapiau, papurau newydd a chyfnodolion, CD-ROMau a gwasanaethau ar-lein yn cynrychioli adnodd gwybodaeth sylweddol - ar gael i’w ddefnyddio ar eich rhan neu’n uniongyrchol gennych chi.

Casgliadau pwysig

Lleolir y casgliadau canlynol yn Llyfrgell Llangefni:

 • casgliad o Ddeddfau’r Llywodraeth
 • casgliad o adnoddau printiedig yn ymwneud â Chymru
 • casgliad o gyfnodolion Cymraeg a Chymreig
 • casgliad astudiaethau lleol
 • casgliad cyhoeddiadau Llywodraeth Cynulliad Cymru

 

Cysylltu â'r Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth

Llyfrgell Llangefni
Lôn y Felin
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7RT

Cyswllt cangen: 01248 752095
Plant a Phobl Ifanc: 01248 752096
Rheolwr Gwasanaethau Llyfrgell: 01248 752094
Llyfrgell Deithiol: 01248 752095
Ffacs: 01248 750197
We welcpme calls in Welsh or English
Ebost: llyfrgelloedd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 3 Maw 2011 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?