Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Llyfrgelloedd - gwasanaethau plant

Mae llyfrgelloedd Môn yn darparu llyfrau ac adnoddau gwybodaeth i blant o bob oedran a gallu.

Mae llyfrgelloedd Môn yn darparu llyfrau ac adnoddau gwybodaeth i blant o bob oedran.  Mae ymuno yn rhad ac am ddim ac nid ydych yn gorfod talu dirwy os yw’ch llyfrau yn hwyr!

Mae dewis helaeth o lyfrau stori i blant ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg, yn ogystal â llyfrau ar CD a  DVDs  . Mae llyfrau gwybodaeth ar gael ar gyfer amser hamdden yn ogystal â chefnogi gwaith cartref.

Gellir defnyddio cyfrifiaduron yn rhad ac am ddim ym mhob llyfrgell ym Môn. Bydd angen goruchwyliaeth rhiant / gwarchodwr ar gyfer plant o dan 13. Bydd angen caniatâd ysgrifenedig rhiant / gwarchodwr ar gyfer plant 13 - 16.

Mae sesiynau Rhannu Rhigwm yn cael eu cynnal mewn tair o’n llyfrgelloedd. Sesiynau i blant a babanod dan bump oed yn ystod tymor ysgol yn unig yw’r rhain. Straeon a rhigymau a digon o hwyl  - i gyd am ddim.

Cysylltu â'r Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth

Llyfrgell Llangefni
Lôn y Felin
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7RT

Cyswllt cangen: 01248 752095
Plant a Phobl Ifanc: 01248 752096
Rheolwr Gwasanaethau Llyfrgell: 01248 752094
Llyfrgell Deithiol: 01248 752095
Ffacs: 01248 750197
We welcpme calls in Welsh or English
Ebost: llyfrgelloedd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 30 Hyd 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?