Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Llyfrgelloedd - sut i ymuno â'r llyfrgell

Mae aelodaeth yn rhad ac am ddim.

Byddwn angen gweld un eitem sydd yn cynnwys eich enw a’ch cyfeiriad presennol ee trwydded yrru neu fil trydan. Bydd angen llofnod rhiant neu warchodwr ar bobl ifanc dan 18 oed.

Er mwyn dechrau benthyg eitemau o’ch llyfrgell leol, y cyfan sydd ei angen arnoch yw cerdyn llyfrgell cyfredol. Gallwch ddefnyddio’ch cerdyn mewn unrhyw lyfrgell gyhoeddus ym Môn a hefyd yn llyfrgelloedd cyhoeddus Conwy a Gwynedd. Ni ellir benthyg unrhyw eitem heb gerdyn llyfrgell cyfredol.

Gellwch hefyd ymuno ar-lein drwy lawr lwytho’r ffurflen ymaelodi isod a’i gyrru at llyfrgelloedd@ynysmon.gov.uk

Bydd eich cerdyn llyfrgell yn cael ei yrru atoch drwy’r post a bydd rhaid ichi ei ddangos ynghyd ag un eitem sy’n cynnwys eich cyfeiriad pan fyddwch yn ymweld â’r llyfrgell am y tro cyntaf ar ôl ymaelodi.

Os yn ymaelodi plentyn neu berson ifanc dan 18 ar lein bydd ffurflen ychwanegol yn cael ei gyrru atoch er mwyn cael llofnod rhiant neu warchodwr. Bydd rhaid cyflwyno’r ffurflen hon yn ogystal a’r cerdyn pan yn ymweld â’r llyfrgell am y tro cyntaf.

Cysylltu â'r Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth

Llyfrgell Llangefni
Lôn y Felin
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7RT

Cyswllt cangen: 01248 752095
Plant a Phobl Ifanc: 01248 752096
Rheolwr Gwasanaethau Llyfrgell: 01248 752094
Llyfrgell Deithiol: 01248 752095
Ffacs: 01248 750197
We welcpme calls in Welsh or English
Ebost: llyfrgelloedd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 29 Meh 2015 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?