Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Gwybodaeth hygyrchedd

Rydym yn anelu at wneud ein gwefan mor hygyrch â phosib i bawb ac rydym wedi’ dylunio’r wefan i gydsynio gydag arweiniad a gofynion y Llywodraeth ac i gyrraedd safonau’r WAI (Web Accessibility Initiative) ar raddfa “AA”.

Mae dyluniad ein safle yn cynnwys nifer o agweddau hygyrchedd e.e. symud trwy’r llywio sy’n ddefnyddiol i ymwelwyr sy’n defnyddio technoleg darllen sgrin arbennig.

Newid maint y testun

Mae’n bosib newid maint y testun ar y wefan.

Dylunio

Mae’r prif benawdau ar gael ar bob tudalen o’r safle gan wneud llywio o amgylch y safle mor rhwydd â phosib.

Gellir newid rhwng ieithoedd (Cymraeg a Saesneg) heb newid neu golli dyluniad a llywio’r safle.

Dadlwytho Dogfennau mewn ffurf PDF

Defnyddir ffurf PDF (Adobe Acrobat) ar gyfer cyhoeddi dogfennau mawr drwy’r safle.

I agor a phrintio’r dogfennau PDF mae’n ofynnol i chi osod Darllenydd Adobe Acrobat (ar gael am ddim o safle Adobe)

Am ragor o wybodaeth ar hygyrchedd tra’n defnyddio Adobe gweler ei safle.

Fersiwn Print

Os hoffech ddarllen y testun mewn ffurf papur, gallwch brintio’r tudalennau. Mae pob tudalen wedi’i dylunio i brintio’n daclus.

Cyswllt

Os hoffech gynnig sylwadau ar hygyrchedd y safle neu adrodd unrhyw problemau technegol cysylltwch â: webmaster@ynysmon.gov.uk

Ydych angen cymorth gyda gwneud y we yn haws i’w ddefnyddio? Mae’r safleoedd gwe isod yn egluro’r ffyrdd fedrwch newid gosodiadau eich porwr, cyfrifiadur, buseddfwrdd a llygoden er mwyn gwneud y we yn fwy hygyrch i chi.

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 5 Meh 2008 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?