Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gofal i blant a theuluoedd

Gallwch ein cysylltu am gymorth gyda’ch teulu eich hun neu ar ran plentyn sydd yn eich gofal neu os ydych yn boenus am blentyn.

Mae gwasanaethau gofal cymdeithasol plant Ynys Môn yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r adran addysg, Bwrdd Iechyd Lleol Ynys Môn ac ystod o fudiadau gwirfoddol i ddarparu’r gwasanaethau gorau ar gyfer plant, pobl ifanc a’i teuluoedd.

Tîm o Amgylch y Teulu

Ydych chi angen ychydig o help fel teulu?

Cysylltwch â Gwasanaethau Plant

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752722 / 752733 (8.45am - 5pm)
Gwasanaeth oriau ar gyfwng: 01248 353551
Yr Heddlu – os ydych yn credu bod plentyn mewn perygl enbyd 0845 607 1001 (llinell Gymraeg) neu 0845 607 1002 (llinell Saenseg) neu 999.
Ebost: csdss@ynysmon.gov.uk Gofal Maethu: maethu@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 9 Ion 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?