Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Amddiffyn plant

Mae Bwrdd Lleol Diogelu Plant Gwynedd a Môn yn dwyn ynghyd asiantaethau lleol i gydweithio i ddiogelu a hyrwyddo lles plant.

Os ydych yn blentyn neu unigolyn ifanc yn ardal Ynys Môn ac os ydych chi neu ffrind yn dioddef oherwyddcamdriniaeth, gallwch gael help trwy ffonio’r gweithiwr cymdeithasol ar ddyletswydd ar 01248 752722 neu 01248 752733 rhwng 8.45am a 5pm. Gallwch ffonio 01248 353551 y tu allan i oriau swyddfa.

Cysylltwch â Gwasanaethau Plant

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752722 / 752733 (8.45am - 5pm)
Gwasanaeth oriau ar gyfwng: 01248 353551
Yr Heddlu – os ydych yn credu bod plentyn mewn perygl enbyd 0845 607 1001 (llinell Gymraeg) neu 0845 607 1002 (llinell Saenseg) neu 999.
Ebost: csdss@ynysmon.gov.uk Gofal Maethu: maethu@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Childline

nspcc

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 10 Tach 2010 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?