Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Gofal maeth

Mae’n ffaith drist bod yna nifer o blant ar Ynys Môn, na fedr, heb fod unrhyw fai arnynt, fyw gyda’u teuluoedd naill ai yn y tymor byr neu’n barhaol. Rydym angen pobl gyda sgiliau a rhinweddau arbennig i roddi’r gofal gorau posibl i blant bregus.

Pam yr ydym eich angen chi

Mae plant Môn eich angen

Yr hyn y maent ei angen yw rhywle diogel i aros gyda phobl a fydd yn gwneud yn siwr eu bod yn hapus, yn iach ac yn derbyn gofal da. Maent angen gofalwyr maeth sydd yn barod i roi amser, cefnogaeth a sefydlogrwydd iddynt. Maent angen gofalwyr maeth ar Ynys Môn fel y gallant aros ar Ynys Môn, cynnal perthynas gyda’u teuluoedd, dod yn eu blaenau yn yr ysgol a theimlo’n rhan o’r gymuned.

Mae gofalwyr maeth yn gwneud gwaith pwysig iawn, gwaith sydd yn heriol ond mae hefyd yn waith sydd yn dod â llawer o foddhad. Maent yn rhoddi cefnogaeth i blant o bob oed, o fabanod i bobl ifanc yn eu harddegau. Efallai y gallant helpu i gadw brodyr a chwiorydd gyda’i gilydd, plant gydag anabledd i gael y gefnogaeth y maent ei hangen neu helpu plant â phroblemau i ddelio gyda’u gorffennol. Trwy alluogi plant i gael profiadau cadarnhaol nad ydynt eisoes, o bosibl, wedi eu cael, gall gofalwyr maeth hefyd helpu i ddatblygu hyder a sgiliau plant ar gyfer eu dyfodol.

Mae’n beth hynod o werth chweil gweld plentyn yn ffynnu o ganlyniad i’ch gofal chi.

Cysylltwch â Gwasanaethau Plant

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: Tel: 01248 725888
E-bost: teulumon@ynysmon.gov.uk
Gofal Maethu:maethu@ynysmon.gov.uk
We welcome calls in Welsh and English
Yr Heddlu – os ydych yn credu bod plentyn mewn perygl enbyd, 0845 607 1001 (llinell Gymraeg) neu 0845 607 1002 (llinell Saenseg) neu 999

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 8 Meh 2015 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?