Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Plant gyda anableddau

""

Grantiau ar gael i wella mynediad i chwarae i blant a phobl ifanc gydag anableddau

Mae gwahoddiad i sefydliadau o Ynys Môn wneud cais am gyfran o £20,000 o gyllid i’w wario ar ystod eang o brosiectau a fyddai o fudd i blant a phobl ifanc ag anableddau a’u teuluoedd.

Tudalennau perthnasol

Cysylltu â'r Gwasanaeth Arbenigol Plant

Shire Hall
Ffordd Glanhwfa
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752 984
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: msxss@ynysmon.gov.uk
Ebost: gxbss@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 2 Awst 2010 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?