Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Plant y gofelir amdanynt

Rydym yn cynnig ystod o wasanaethau cefnogol i Bobl Ifanc nad ydynt yn gallu byw gyda’u teuluoedd neu o fewn teulu arall.

Byddwn yn gweithio gyda phobl ifanc a’u teuluoedd i weld a yw’n bosibl i’r person ifanc ddychwelyd gartref i fyw.

Byddwn yn cynnig cyfarwyddyd a chefnogaeth i helpu plant a phobl ifanc fyw bywydau llawn naill a’i gyda’u teulu naturiol neu deulu estynedig neu pan fônt yn byw o’r cartref gyda Gofalwyr Maeth neu mewn Gofal Preswyl.

Tudalennau perthnasol

Cysylltwch â Gwasanaethau Plant

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752722 / 752733 (8.45am - 5pm)
Gwasanaeth oriau ar gyfwng: 01248 353551
Yr Heddlu – os ydych yn credu bod plentyn mewn perygl enbyd 0845 607 1001 (llinell Gymraeg) neu 0845 607 1002 (llinell Saenseg) neu 999.
Ebost: csdss@ynysmon.gov.uk Gofal Maethu: maethu@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh and English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 24 Tach 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?