Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Gofalwyr ifanc

Plentyn neu berson ifanc o dan 18 oed yw ‘gofalwyr ifanc’ sy’n helpu i ofalu am rywun adref na all ymdopi heb eu help gan eu bod yn sâl, gydag anabledd, iselder, neu gyda phroblem diod neu gyffuriau.

Mae’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol yn gweithredu Cynllun Gofalwyr Ifanc ar Ynys Môn gyda’r ‘Action for Children’ (gweler y tab ‘gwefannau’ uchod).

Gallwn ddarparu:

  • asesiad o’ch anghenion fel gofalydd ifanc
  • asesiad o anghenion y person sy’n ddibynnol
  • ystod o wasanaethau cefnogol
  • cyfleoedd i gael seibiant oddi wrth ofalu, gan gynnwys trefniadau ar gyfer gweithgareddau hamdden a grwpiau cefnogol
  • cymorth a chefnogaeth ymarferol gyda’ch addysg

Cysylltwch â Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752752
Gwasanaeth oriau ar gyfwng: 01248 353551
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: dyletswydd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 15 Mai 2008 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?