Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Strategaeth Gofalwyr Ynys Môn

Mae Cyngor Ynys Môn ochr yn ochr â mudiadau partner o Iechyd, y Trydydd Sector a’r Sector Annibynnol wedi datblygu Strategaeth Gomisiynu i Ofalwyr ym Môn.

Mae’r strategaeth yn nodi pa fath o wasanaethau yr ydym yn bwriadu eu darparu ein hunain neu i’w comisiynu o sefydliadau trydydd sector yn unol â’r blaenoriaethau a nodwyd yn y Strategaeth Gofalwyr Newydd i Gymru. Y rhain yw:

  • iechyd a gofal cymdeithasol
  • gwybodaeth, adnabod ac ymgynghori
  • gofalwyr ifanc a gofalwyr oedolion ifanc
  • cefnogaeth a bywyd y tu hwnt i ofalu
  • gofalwyr a chyflogaeth

Pam ydym ni angen Strategaeth Gofalwyr?

Rydym yn gwybod nad yw pobl sydd yn edrych ar ôl aelod o’r teulu neu ffrind yn aml iawn yn meddwl amdanynt eu hunain fel gofalwr ac mae nifer o ofalwyr nad ydynt yn gofyn am gymorth iddynt eu hunain. Fodd bynnag, yr ydym yn meddwl ei bod yn bwysig bod gofalwyr yn derbyn y gefnogaeth y maent ei hangen, i’w helpu gyda’u rôl ofalu ac i gael bywyd i ffwrdd oddi wrth ofalu. Dyma pam yr ydym wedi datblygu’r strategaeth hon.

Eich safbwyntiau

Er mwyn gwneud yn siŵr bod y strategaeth yn bodloni anghenion gofalwyr a gofalwyr ifanc rydym wedi cael safbwyntiau gofalwyr, gofalwyr ifanc, cleifion, aelodau o’r cyhoedd a chydranddeiliaid. Mae eich mewnbwn wedi penderfynu beth fydd y blaenoriaethau i ofalwyr ac wedi amlygu’r meysydd lle mae angen cefnogaeth.

Dogfennau i'w lawrlwytho

Diweddariad diwethaf: 8 Gorff 2016 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?