Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Anabledd corfforol a synhwraidd

Rydym yn ymrwymo i weithio mewn partneriaeth â phobl anabl fel y gallant fyw’n annibynnol ac yn integredig o fewn eu cymunedau.

Gall anabledd daro unrhyw un yn y gymuned ar unrhyw adeg trwy salwch sydyn neu ddamwain. Yn aml nid oes digon o ystyriaeth yn cael ei roi i anabledd yn ein cymdeithas.

Yn Ynys Môn, ‘rydym yn sylweddoli fod gan bobl ag anabledd yr hawl i adeiladu ar eu cryfderau a’n bwriad yw eich galluogi i oresgyn yr anhawster a wynebir oherwydd trefn ein cymdeithas.

Mae gan Adran Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol Dîm Anabledd gyda staff sydd wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth â phobl anabl fel y gallant fyw’n annibynnol ac yn integredig o fewn eu cymunedau.

Mae’r gwasanaeth yn cynnwys:

 • Cymhorthion / Cyfarpar i helpu gyda byw o ddydd i ddydd
 • Cymhorthion Amgylcheddol a Chyfathrebu
 • Addasiadau tai
 • Tai i gyfarfod anghenion arbennig
 • Cyngor ar gyflogaeth / cyflogaeth gyda chefnogaeth
 • Gweithwyr arbenigol i’r rhai hynny sy’n drwm eu clyw
 • Gweithwyr arbenigol ar gyfer pobl ddall a rhannol ddall a chymorth i ail-ymaddasu
 • Gwasanaeth Gofal Cartref a Gweithwyr Cefnogol i’ch cynorthwyo gyda gofal personol a gofal yn y cartref
 • Gwasanaethau Dydd
 • Cyfleusterau preswyl a gofal Ysbaid
 • Gwasanaethau Galwedigaethol a Hamdden
 • Cynllun Bathodyn Glas - consesiwn parcio

Partneriaeth a defnyddwyr gwasanaeth

Rydym wedi ymrwymo i ddilyn arweiniad y defnyddwyr wrth ddatblygu gwasanaethau. Yn unol â hyn, sefydlwyd Canolfan Byw’n Integredig yn Llangefni sy’n cynnig gwybodaeth a gwasanaeth eiriolaeth. Mae staff arbenigol wrth law hefyd i gynnig cyngor ar Hyfforddiant a Mynediad i Gyfleoedd Cymdeithasol.

Gellir lawrlwytho y gwybodaeth yma o’r tab “dogfennau i’w lawrlwytho” uchod.

Cysylltwch â Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752752
Gwasanaeth oriau ar gyfwng: 01248 353551
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: dyletswydd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 10 Maw 2009 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?