Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Sut ydym yn codi tâl am wasanaethau gofal di breswyl

Bydd y wybodaeth hon yn eich helpu i ddeall sut mae Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Ynys Môn yn codi tâl am wasanaethau gofal di-breswyl.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno rhai newidiadau pwysig i’r gyfraith ynglŷn â sut y gall Awdurdodau Lleol yng Nghymru godi tâl am y gwasanaethau y maent yn eu darparu, neu’n trefnu ar eich rhan.

Bydd gofyn i chi dalu neu gyfrannu tuag at eich gwasanaethau yn ôl y gyfradd safonol hyd at yr Uchafswm Tâl Rhesymol Wythnosol a bennir gan Lywodraeth Cymru bob blwyddyn.

Os tybiwch na allwch gyfrannu’n llawn at eich taliad, gallwch ofyn am Asesiad Modd Ariannol i benderfynu faint, os o gwbl, fydd rhaid i chi ei dalu.

Am wybodaeth bellach, gweler y teitlau isod. Yn ogystal, gallwch lawrlwytho’r gwybodaeth i gyd trwy ddilyn y ddolen ‘talu am wasanaethau gofal di breswyl’ isod.

Dogfennau i'w lawrlwytho

Cysylltwch â Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752752
Gwasanaeth oriau ar gyfwng: 01248 353551
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: dyletswydd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 4 Medi 2015 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?