Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Doctoriaid, meddygon teulu ac ysbytai

Am wybodaeth ac amserau agor am wasanaethau deintyddion, fferyllfaoedd, meddygon ac optegwyr, ar Ynys Môn, ffoniwch Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 neu gweler y tab uchod.

Mae HOWIS yn cynnig gwasanaethau ar-lein megis:

  • cyfeiriadur GIG Cymru – Manylion cysylltu ag Uned A&E a Ysbytai Eraill, Meddygon Teulu, Fferyllfeydd, Deintyddion, Optegwyr, Ymddiriedolaeth GIG, Bwrddia Iechyd Lleol, Cyngor Iechyd Cymuned y Gwasanaethau Rhanbartho
  • gofal iechyd personol – Cyngor a gwybodaeth gofal iechyd ar fyw’n iach
  • gwarchod iechyd – Cyngor annibynnol a chyfrinachol ar broblemau a gafwyd gyda’r GIG
  • ystadegau iechyd – Adnoddau ystadegol ar berfformiad y gwasanaethau iechyd a’r modd y’u darparwyd
  • cyhoeddiadau iechyd – Cyhoeddiadau, adroddiadau a dogfennau ymgynghori a gyhoeddwyd gan GIG Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a chyrff statudol eraill

Ysbytai

Ysbyty Gwynedd, Bangor
Ffôn: 01248 384384 (damweiniau ac achosion brys)

Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi
Ffôn: 01407 766000 (mân ddamweiniau)

Diweddariad diwethaf: 6 Ebr 2010 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?