Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Doctoriaid, meddygon teulu ac ysbytai

Am wybodaeth ac amserau agor am wasanaethau deintyddion, fferyllfaoedd, meddygon ac optegwyr, ar Ynys Môn, ffoniwch Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 neu gweler y tab uchod.

Mae HOWIS yn cynnig gwasanaethau ar-lein megis:

  • cyfeiriadur GIG Cymru – Manylion cysylltu ag Uned A&E a Ysbytai Eraill, Meddygon Teulu, Fferyllfeydd, Deintyddion, Optegwyr, Ymddiriedolaeth GIG, Bwrddia Iechyd Lleol, Cyngor Iechyd Cymuned y Gwasanaethau Rhanbartho
  • gofal iechyd personol – Cyngor a gwybodaeth gofal iechyd ar fyw’n iach
  • gwarchod iechyd – Cyngor annibynnol a chyfrinachol ar broblemau a gafwyd gyda’r GIG
  • ystadegau iechyd – Adnoddau ystadegol ar berfformiad y gwasanaethau iechyd a’r modd y’u darparwyd
  • cyhoeddiadau iechyd – Cyhoeddiadau, adroddiadau a dogfennau ymgynghori a gyhoeddwyd gan GIG Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a chyrff statudol eraill

Ysbytai

Ysbyty Gwynedd, Bangor
Ffôn: 01248 384384 (damweiniau ac achosion brys)

Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi
Ffôn: 01407 766000 (mân ddamweiniau)

Cysylltwch â Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752752
Gwasanaeth oriau ar gyfwng: 01248 353551
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: dyletswydd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 6 Ebr 2010 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?