Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yw’r sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru.

Mae’n darparu amrediad llawn o wasanaethau cychwynnol, cymunedol, iechyd meddwl ac ysbyty llym ar gyfer poblogaeth o oddeutu 676,000 o bobl sy’n byw yn chwe sir Gogledd Cymru (Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam) yn ogystal â rhai rhannau o ganolbarth Cymru, Sir Gaer, a Sir Amwythig.

Mae’r Bwrdd Iechyd yn cyflogi oddeutu 18,000 aelod o staff ac mae ganddo gyllideb o oddeutu £1.1 biliwn.  Mae’n gyfrifol am weithredu tri ysbyty cyffredinol (Ysbyty Gwynedd ym Mangor, Ysbyty Glan Clwyd ger y Rhyl, ac Ysbyty Maelor Wrecsam) yn ogystal â 22 o ysbytai llym a chymunedol eraill, a rhwydwaith o dros 90 o ganolfannau iechyd, clinigau, canolfannau timau iechyd cymunedol ac unedau iechyd meddwl.

Mae hefyd yn cydlynu gwaith 121 o Feddygfeydd, 104 practis deintyddol, 90 practis offthalmic a 153 o fferyllfeydd ar draws Gogledd Cymru.

Diweddariad diwethaf: 10 Rhag 2009 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?