Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Gwasanaethau’r Cyngor allan o oriau

Mae rhifau ffôn argyfwng y tu allan i oriau gwaith arferol, gan gynnwys penwythnosau a gwyliau cyhoeddus, ar gael ar gyfer y gwasanaethau canlynol:

  • Gwasanaethau cymdeithasol a digartrefedd – 01248 353 551
  • Atgyweirio Tai Cyngor - 08081 685 652
  • Materion Priffyrdd - 01248 723 062
  • Cŵn ar goll - 01407 764 999

Dilynwch y ddolen “Cyswllt Môn” ar gyfer gwybodaeth ac oriau agor. Yn ogystal â gallu trafod materion gyda’n staff mewn ystafelloedd preifat, mae Cyswllt Môn yn gwneud defnydd o dechnoleg fodern. Mae’r offer sydd gennym yma yn rhoi cyfleoedd hunanwasanaeth i drigolion. Gall cwsmeriaid defnyddio’r cyfrifiaduron i gwblhau ffurflenni ceisiadau, gwneud taliadau ar-lein, gweld ceisiadau cynllunio a llawer mwy

Swyddfa’r Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: (01248) 750057
Oriau agor arferol: 08:45 i 17:00 Ddydd Gwener, ac eithrio gwyliau cyhoeddus.  

Ceir gwybodaeth ychwanegol yn y tab “Gwefannau” ar dop y dudalen

Emergency telephone numbers for outside normal office hours, including weekends and public holidays are available for the following services:

  • Social services and homelessness matters - 01248 353 551
  • Council Housing repairs - 08081 685 652
  • Highways matters - 01248 723 062
  • Lost dogs - 01407 764 999

Please follow the Cyswllt Môn link for information and opening hours. As well as being able to discuss issues with our trained staff at the desk and in a number of private rooms, Contact Môn is making more use of modern technology. The equipment we have here provides visitors with opportunities for self-service –customers are able to us the computers to complete applications forms, making payments online, view planning applications and much more.

Council Office
Llangefni
Anglesey
LL77 7TW
Tel: (01248) 750057
Normal Opening hours: 8:45am to 5pm Monday to Friday, excluding public holidays.

Croesawir galwadau yn y Gymraeg neu’r Saesneg

More information can be found under the “Gwefannau” tab at the top of the page.

 

 

Diweddariad diwethaf: 7 Chwef 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?