Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Argyfyngau sifil - cynllun argyfyngau

Isod, gweler cyflwyniad byr i sut mae’r Cyngor yn darparu ar gyfer argyfyngau. Mae hyn yn cynnwys gweithio mewn partneriaeth gyda sawl asiantaeth a sefydliad yn fewnol ac yn allanol. Petai angen ychwaneg o wybodaeth arnoch, cysylltwch gyda a’r Uned Cynllunio Argyfwng a fydd yn falch o’ch helpu.

Diweddariad diwethaf: 22 Awst 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?