Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cadw'n ddiogel y gaeaf hwn

Gwybodaeth a dolenni i wefannau defnyddiol i’ch helpu i aros yn ddiogel y gaeaf hwn.

Gall pob un ohonom gymryd camau i sicrhau ein bod yn barod ac yn abl i ymdopi gyda’r gaeaf a thywydd garw. Mae gwasanaethau Cyngor Sir Ynys Môn wedi bod yn cynllunio ers misoedd i sicrhau y gallwn helpu i gadw’r rhwydwaith ffyrdd mor glir â phosibl yn ystod y gaeaf ac yn parhau i ddarparu gwasanaethau i’r rhai mwyaf bregus. Dilynwch y cynghorion canlynol i’ch cadw chi a’ch teulu yn gynnes ac iach yn ystod y tywydd garw.

Dilynwch y dolenni yn y tab uchod i gyrraedd gwybodaeth am yr hyn yr ydym yn ei wneud i baratoi ar gyfer y gaeaf ac am wybodaeth ddefnyddiol gan y BBC, asiantaethau eraill y llywodraeth a chwmnïau cyfleustodau.

Bydd manylion am unrhyw darfu i wasanaethau’r cyngor o ganlyniad i dywydd garw ar gael ar ein tudalen hafan ac ar ein tudalen Twitter

Gyrru yn y gaeaf

Cyngor ar yrru yn ystod y gaeaf

Cyngor i’ch helpu i wneud eich taith yn fwy diogel ac i leihau oedi i bawb.

school_term_holidays

Dyddiadur gwyliau a thymhorau ysgol

Gwybodaeth ar dermau a gwyliau ysgol cynradd, uwchradd ac arbennig Ynys Môn.

""

Canllawiau ysgolion mewn tywydd garw

Mae’r pennaeth yn penderfynu, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Llywodraethwyr os y bydd yr ysgol yn cau oherwydd y tywydd.

Gritters

Graeanu a chlirio eira

Gyrru’n fwy diogel yn ystod y gaeaf yn Ynys Môn.

Rhifau ffôn argyfwng y cyngor

Oriau thu allan i oriau swyddfa arferol, gan gynnwys penwythnosau a gwyliau cyhoeddus:
Priffyrdd: 01248 723062
Tai: 01248 750099
Gwasanaethau Cymdeithasol: 01248 353551

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 13 Chwef 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?