Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Gwasanaeth Archwilio Twyll Sengl

Gyda’r chyflwyniad o Diwygio Lles arnom, un o’r camau cyntaf yw cyflwyno’r Gwasanaeth Archwilio Twyll Sengl a fydd yn rhan o’r Adran Gwaith a Phensiynau.

O 22ed o Fedi, 2014, ni fydd Cyngor Sir Ynys Môn yn gallu cymeryd unrhyw manylion newydd sy’n ymwneud â Twyll Budd-dal.

Yn effeithiol o’r 1 Tachwedd 2014 ni fydd y Cyngor yn ymchwil twyll budd-dal.

Rydym yn eich annog yn gryf i barhau i ddarparu’r Gwasanaeth Archwilio Twyll Sengl gyda gwybodaeth am dwyll budd-daliadau a gall hyn ei wneud gan ddefnyddio’r dulliau canlynol :-

Dros y ffôn:

Cysylltwch â’r Llinell Gymorth Twyll Budd-daliadau Cenedlaethol ar 0800 854 440. Bydd eich galwad yn rhad ac am ddim ac yn gyfrinachol ac nid oes yn rhaid i chi roi eich enw neu’ch cyfeiriad. Mae’r llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8:00am a 6.00pm.

Os oes gennych broblemau lleferydd neu glyw, gallwch ddefnyddio gwasanaeth ffôn testun ar 0800 678 3722. 0800 328 0512 neu’r llinell Saesneg sef 0800 328 0512.

Ar-lein :

www.gov.uk/report-benefit-fraud

Drwy’r Post:

NBFH,
PO Box 224,
Preston
PR1 1GP

Diweddariad diwethaf: 26 Medi 2014 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?