Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Carreg Drws Doeth a Diogel - dywedwch na wrth drosedd ar garreg y drws gwybodaeth ymateb brys

Mae trosedd ar garreg y drws yn cynnwys masnachwyr sy’n cnocio ar ddrysau ac yn gofyn i ddefnyddwyr a fydden nhw’n hoffi iddynt wneud unrhyw waith adeiladu, torri gwrychoedd, osod tarmac neu newid cwterydd etc. Yn amlach na pheidio caiff y defnyddiwr ei berswadio i dalu swm sylweddol o arian am waith o safon wael.

Yn ddieithriad bydd y masnachwyr yn diflannu, ac ni fydd modd dod o hyd iddynt. Byddant yn gadael gwaith gwael, eilradd, sydd heb ei orffen, a bydd y defnyddiwr wedi talu cannoedd neu filoedd o bunnoedd amdano.

Mae Safonau Masnach Ynys Môn yn gweithio’n agos gyda Heddlu Gogledd Cymru a phartneriaethau lleol i leihau’r math yma o droseddu. Er mwyn i’r fenter yma am lwyddo, rydym yn rhedeg uned ymateb brys fydd yn fodd i ni ymateb i gwynion yn gyflym ac yn effeithiol.

Cysylltwch â Safonau Masnach

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752322
We welcome calls in Welsh and English
Ebost:cynghoridefnyddwyr@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 10 Awst 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?