Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cyngor defnyddwyr a chyfreithiol

Os ydych yn byw yn Ynys Môn neu os oes gennych fusnes ym Môn, ac eisiau gofyn cwestiwn sy’n ymwneud â materion Safonau Masnach neu os ydych angen gwybodaeth fel defnyddiwr, cewch gyngor arbenigol gan Adain Safonau Masnach Ynys Môn.

Ffôn: (01248) 752840

Ebost: cynghoridefnyddwyr@ynysmon.gov.uk

Trwy ysgrifennu at: Adain Safonau Masnach, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW

Fel arall, os bydd eich ymholiad yn disgyn y tu allan i faes gwaith yr Adain Safonau Masnach, gellwch gael cyngor ar nifer o faterion o’r ffynonellau a restrir isod. Noder os gwelwch yn dda nad yw’r gwasanaethau hyn yn gysylltiedig ag Adain Safonau Masnach Cyngor Sir Ynys Môn ac y gellir codi am rai ohonynt:

Canolfannau Cyngor ar Bopeth (Gwasanaeth am ddim) am gyngor a chymorth ar - Budd-daliadau a Lles, Tai a Digartrefedd, Cyngor ar faterion Dyledion, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ac ati.

Gwasanaeth Cynghori ar Gredyd Defnyddwyr (Gwasanaeth am ddim) am gyngor yn ddienw ar faterion dyled a materion ariannol.

Direct Gov - taflenni ac ynddynt ganllawiau ar nifer o faterion yn ymwneud â defnyddwyr a llythyrau templed.

Expert Answers (Gwasanaeth y codir amdano, £10 - £150, lle byddwch yn dewis eich ffi) am gyngor ar unrhyw fater cyfreithiol gan gynnwys anghydfod rhwng cymdogion. Defnyddiwch y ddolen isod i ofyn cwestiwn ar safle we “Expert Answers”.

Os dewisiwch ddefnyddio unrhyw un o’r gwasanaethau uchod byddwch yn gadael tudalennau Adain Safonau Masnach Cyngor Sir Ynys Môn ac nid ydym yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Deddf Hawliau Defnyddwyr

Mae’r Ddeddf Hawliau Defnyddwyr yn dod i rym ar 1 Hydref, 2015.

""

Carreg Drws Doeth a Diogel - dywedwch na wrth drosedd ar garreg y drws gwybodaeth ymateb brysFideo

Mae Safonau Masnach Ynys Môn yn gweithio’n agos gyda Heddlu Gogledd Cymru a phartneriaethau lleol i leihau’r math yma o droseddu.

Cysylltwch â Safonau Masnach

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752322
We welcome calls in Welsh and English
Ebost:cynghoridefnyddwyr@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 23 Meh 2015 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?